Innkalling til generalforsamling 2013 for Bergen og Omegn Myndeklubb

Tid: Onsdag 19. juni 2013 kl. 1900
Sted: Ytre Arna Fabrikker

I forbindelse med BOMs generalforsamling 19.06.2013, minner styret om § 11 i BOMs lover:

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 30 juni og innkalles skal sendes av styret med minst 3 ukers varsel.

”Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato”.

Det vil si at fristen for innsendelser av saker til generalforsamlingen 2013 MÅ være poststemplet, eller sendt elektronisk senest 22. mai 2013.

Saker sendes klubbens sekretær:

Jorunn Kalsås
Hauglandsveien 90
5265 Ytre

Arna

Epost: jorunnsvenning@gmail.com

Valgkomiteen minner om § 11 i BOMs Lover:

”Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato”.

Følgende styremedlemmer er på valg:

3 styremedlemmer
2 varamedlemmer

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Leder: Vigdis Kaas (ikke på valg)
Kasserer: Mona Keyser

(ikke på valg)
Styremedlem: Anne Mette Mikkelsen (ikke på valg)

Årets valgkomité består av følgende personer:

– Liv Margrethe Aastvedt Tlf: 995 65 072
– Henriette Feydt Tlf: 481 76 899

Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for klubben, eller kjenner du noen som er egnet?
Ta kontakt med valgkomiteen!

Utskriftsvennlig versjon av innkallingen finner du Innkalling til generalforsamling 2013

This entry was posted in Aktiviteter. Bookmark the permalink.