Medlemskap

Medlemskap i BOM forutsetter medlemskap i NMK, NGK, IUKN eller Podencoklubben, samt betalt medlemsavgift.

Medlemsavgift BOM:

  • 200 for hovedmedlem
  • 100 for familiemedlem

Kontonummer: 9722 38 69029,   husk å opplyse hvem medlemskapet gjelder.